Šta je to Um-Pa-Srce metoda?

design-3142269_1920

I samo ime ove prakse ukazuje na to da je reč o radu na sebi, i o tome da se ovde prevashodno radi na svim nivoima uma.

Put do srca, tj. do realizacije naših istinskih potreba, uvek vodi preko uma, i to tako što ćemo ga primenom proverenih tehnika osloboditi od onoga što ga uznemirava i opterećuje, kako bismo ga umirili i mogli da čujemo glas našeg Istinskog Ja, našeg srca (duše).

Um-Pa-Srce metoda koristi tehnike i metode koje su proverene i pouzdane, jednostavne i efektne.

Ovaj pristup je efektan za one koji biraju i ne izbegavaju rad na svesnosti i njenom jačanju.

Um Pa Srce metoda stavlja veliki akcenat i na značaj čišćenja/detoksikacije emocionalnog, mentalnog i fizičkog nivoa našeg bića. Jer, bez holističkog (sveobuhvatnog) pristupa eliminisanju nagomilanih raznovrsnih nečistoća (toksina) nisu mogući ni trajni rezultati u uspostavljanju našeg ukupnog balansa.

Um:Pa:Srce metoda: Umiri um, nasmej srce.

UmPa_Logo_bez_Slogana

Vas vodi sigurnom stazom ličnog razvoja!

UmPa_Logo_bez_Slogana

Vam daje alate da ubuduće sami rešavate sve svoje životne probleme!

UmPa_Logo_bez_Slogana

Povećava vaš kapacitet za svakodnevni život ovdse i sada.

decision-4083469_1280